Detektivska Agencija Beograd

24 GODINE SA VAMA

Prva Srpska Licencirana Detektivska Agencija

Pozovi Agenciju

Korporativne Istrage

DETEKTIVSKE USLUGE ZA KOMPANIJE

Korporativna bezbednost u smislu sveobuhvatne zaštite poslovanja privrednih subjekata, predstavlja kompleksan zadatak i izazov za profesionalnu agenciju koja će Vam pomoći da rizike svedete na najmanju moguću meru.

Zaštita poslovanja od mogućeg ugrožavanja od strane konkurencije i zlonamernih delovanja, danas je jedan od prioriteta u radu svake kompanije. Uspešno i efikasno organizovan sistem korporativne zaštite štiti biznis od rizika, formira osnovu za donošenje važnih poslovnih odluka, garantuje uspešnu proveru sadašnjih ili potencijalnih poslovnih partnera, onemogućava oticanje poverljivih informacija.

Detektivska agencija Protecta ima visoko stručan i profesionalan kadar koji će Vam ponuditi kvalitetan bezbednosni konsalting i pružiti praktične, efikasne i diskretne usluge.

detektivska agencija privatni detektiv

PROTECTA korporativne detektivske usluge

• Korporativna bezbednost, korporativne istrage
• Zaštita industrijske i intelektualne svojine
• Provera uspešnosti poslovanja
• Business Intelligence
• Provera kandidata za zaposlenje
• Kontrola povrede radne obaveze / discipline
• Istraga zloupotrebe prava na bolovanje
• Krizni menadžment
• Upravljanje rizicima i procene rizika
• Detekcija prislušne opreme i nadzora
• Poligrafsko testiranje (detektor laži)

Privatni detektiv, detektivska agencija Beograd

KONSULTACIJE SE ZAKAZUJU
© PROTECTA Detektivska Agencija Beograd
11070 Novi Beograd, Vojvođanska 12